Self Portrait Plus 100 Years - 2018

Self Portrait Plus 100 Years – 2018

Taken at Woodland Cemetery, Dayton, Ohio